Kom uit de knoop
Lichaamsgebaseerde therapie

Jennie Kanis
Brethouwerstraat 11
7721 XM  Dalfsen
Tel. 06 – 154 38 28 9
info@komuitdeknoop.nl
www.komuitdeknoop.nl
Home Kom uit de knoop Biodynamische therapie Shantala massage NLP Retraite, op verhaal komen Supervisie en Leertherapie Trainingen Workshops Wat zeggen clienten Behandelovereenkomst Vergoedingen Wie ben ik? De praktijk Contact
Privacyverklaring

Van deze behandelovereenkomst is de privacyverklaring een onderdeel.

 

Privacyverklaring

a. Dossier

Ik vind het belangrijk om je gegevens te horen en te noteren. Na elke sessie maak ik schriftelijk notities over wat je hebt ingebracht, wat ik ingezet heb om je te ondersteunen, wat het thema was van de sessie en wat de aandachtspunten zijn. Het dossier is een hulpmiddel om effectiever te kunnen sturen in je proces en om goed te kunnen evalueren.

Je hebt het recht om deze gegevens in te zien. Dat kan dan in de praktijk waarbij ik in de buurt zal zijn voor vragen of toelichting. Alleen met jou toestemming kan ik aan derden gegevens uit je dossier laten zien. Ik vraag per situatie toestemming.

Ik ben de enige die toegang heeft tot je dossier. Ik bewaar je dossier, zoals de wet op de behandelovereenkomst vereist achter slot en grendel, minimaal 20 jaar na de laatste notitie.

Naam en adresgegevens, communicatie per email en facturen worden in de computer opgeslagen. De computer is beveiligd.

Sessieafspraken worden in een papieren agenda bijgehouden waarbij ik voor elke cliënt een eigen code gebruik.

Op de factuur staan je naam en adres gegevens, een korte algemene omschrijving van de therapie, de datum, het bedrag en je geboortedatum en eventueel zorgverzekering en relatienummer.

b. Geheimhouding

Ik ben geregistreerd biodynamisch therapeut. Ik volg de beroepscode van  de SBLP en RBCZ en verplicht mij derhalve tot geheimhouding.

In opleiding, supervisie, intervisie en leertherapie bespreken therapeuten cliënten geanonimiseerd. Als je hier bezwaar tegen hebt kan je dat kenbaar maken en zal  ik jou niet inbrengen.

Ondertekening

In deze behandelovereenkomst teken je er voor dat je instemt met de doelstelling van de behandeling, waarbij je je er bewust van bent dat het resultaat van de behandeling onder meer afhankelijk is van eigen inspanning. Je tekent er ook voor dat ik als therapeut geen resultaatsverplichting heb maar een inspanningsverplichting om jou te ondersteunen in jou hulpvraag. Daarnaast is het noodzakelijk dat je mij de informatie verstrekt die nodig is zodat ik jou kan behandelen. Ik teken er voor dat ik jou de informatie heb verstrekt die nodig is om de therapie te kunnen volgen en je steeds die informatie te blijven verstrekken zodat je weet waar je aan toe bent. Ik teken ervoor dat ik je zal adviseren om naar een andere zorgverlener te gaan als mijn therapie jou onvoldoende resultaten biedt of als ik vermoeden heb van een proces waarvoor ik niet bevoegd ben om die te behandelen.

Daarnaast teken ik ervoor dat ik voldoe aan de registratie eisen van de SBLP en RBCZ .

Toestemming

Ik wil informatie toegestuurd krijgen over workshop activiteiten of cursussen of trainingen van de therapeut. Ja/nee

 

Voor akkoord

 

Datum:

 

Handtekening

 

Cliënt                                  Therapeut

 

NB. Kinderen boven de 12 jaar mogen zelf tekenen, maar tot 16 jaar zijn wel de handtekeningen van beide ouders wettelijk verplicht. Op deze overeenkomst is het Nederlandse Recht van toepassing.